Quimica.jpg (10645 bytes)

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

PROVA SELECTIVITAT

Aquí presentem informació relativa  a la prova de Selectivitat de Química i un recull d'activitats proposades en diferents convocatòries de les proves de les P.A.U. a Catalunya. Les hem classificat per convocatòries (amb el format de prova sencer) i per temes (per tal que l'alumne pugui preparar-les de forma més organitzada)


Informació sobre les proves:

INFORMACIÓ GENERAL PAU (2009)

INFORMACIÓ PAU QUIMICA A GENCAT

TEMARI ASSIGNATURA QUÍMICA BATXILLERAT

Continguts PAU QUIMICA


Criteris de correcció de la prova de química (criteris vigents per a les P.A.U.)

Estructura de l'examen i criteris generals d'avaluació de Química (actualitzats a octubre 08)


Criteris mínims en quant a formulació (criteris vigents per a les P.A.U.)

Consideracios al valor d'algunes constants


Últimes proves de Selectivitat de Química (i de totes les assignatures) (amb exemples de criteris de correcció)

Posa't a prova  (Base de dades de preguntes i respostes per autoavaluar-te els teus coneixements respecte de la prova de slelectivitat de química)

Últimes proves selectivitat en format PDF:

Juny 2003 Set. 2003 Juny 2004 Juny supl. 2004 Set. 2004 Juny 2005 Set. 2005
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Juny 2006 Set. 2006 Juny 2007 Set. 2007 Juny 2008 Set. 2008 Juny 2009
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció
Prova Correcció

Set. 2009

Model 2010

         
Prova Correcció
Model A Model B
         

Index exercicis per proves:

PROVA SELECTIVITAT 1 PROVA SELECTIVITAT 7
PROVA SELECTIVITAT 2 PROVA SELECTIVITAT 8
PROVA SELECTIVITAT 3 PROVA SELECTIVITAT 9
PROVA SELECTIVITAT 4 PROVA SELECTIVITAT 10
PROVA SELECTIVITAT 5 PROVA SELECTIVITAT 11
PROVA SELECTIVITAT 6 PROVA SELECTIVITAT 12

Index exercicis per temes:

El primer número correspon a el númeno de la prova, el segón número a l'exercici (seguit d'una lletra mayúscula A o B si correspon a una de les dues opcioons), a vegades hi ha una lletra minuscula després, que indica el apartat del exercici.

Tema 1: ESTEQUIOMETRIA

1 1a 2 2A a 2 2A b 4 1 a 5 2 6 3B d 7 3B d 8 3A a
9 4B 10 4B 10 5B 11 6A 12 4A 12 5B    

Tema 2: ESTRUCTURA ATÒMICA

2 3B a 3 2B a 6 1 a 6 3A a 8 3A d      

Tema 3: TAULA PERIÒDICA

1 2A a 1 2B a 2 3B c 3 2B b 3 2B c 4 2A 6 1 b 8 3B d
11 2 a 12 4B            

Tema 4: ESTRUCTURA MOLECULAR

1 2A b 1 2A c 1 2B b 1 2B c 2 3A 2 3B b 3 2A 5 3B a
6 3B b 9 6A 10 4A 11 2 b        

Tema 5: TERMOQUÍMICA

1 3B 3 3B b 4 1 d 4 3B a 4 3B b 5 3B b 6 3B a 7 2
7 3A a 8 1 8 3B a 9 4A 10 5A 11 1 11 4A a 11 4A b
11 6 A 12 2 12 5A 12 6B        

Tema 6: EQUILIBRI QUÍMIC

1 3A 2 1 b 3 3 B a 3 3B c 4 1c 5 3A a 6 3A b 8 3B b
9 1 10 2 a 10 2 b 11 4B        

Tema 7: EQUILIBRI ÀCID-BASE

1 1 b 2 1 a 3 1 a 4 1 b 5 3A b 5 3B c 5 3B d 6 2 a
7 1 a 7 3B a 7 3B c 8 3A c 9 5B 10 1 a 10 6A 11 3 a
11 5B 12 3 a 12 3 b          

Tema 8: EQUILIBRI PRECIPITACIÓ

2 2B 3 3A 4 3A a 4 3A b 5 3A c 6 3A c 7 3A c 8 3A b
9 5A 10 3 11 5A 12 6A        

Tema 9: EQUILIBRI OXIDACIÓ-REDUCCIÓ

1 1 c 2 1 c 2 1 d 3 1 c 3 1 d 4 2B a 4 2B b 5 1 b
5 3A d 6 3A d 6 3B c 7 3A b 7 3A d 7 3B b 8 3B c 9 2
9 6B 10 6 B 11 6B 12 1 a        

Tema 10: EXPERIÈNCIES I MEDI AMBIENT

1 1 d 2 2A c 3 1 b 4 3A c 4 2B c 4 3B c 5 1 a 6 2 b
7 1 b 8 2 9 3 10 1 b 10 2 c 11 3 b 11 4A c 12 1 b
12 3 c              

RETORN A PÀGINA PRINCIPAL